آموزش راه اندازی IIS در ویندوز- بخش دوم

  بخش دوم راه اندازی IIS بعد از نصب IIS کنسول مدیریتی آن برای مدیریت Web Site در اختیار شما قرار دارد، اما زمانی که صحبت از مدیریت یک Web Site توسطIIS  می شود خیلی از کاربران برداشتی که از این مطلب می کنند این می باشد که باید طراحی و مدیریت آن را بر…