آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش ششم

سناریو راه اندازی کلاستر در NLB: برای ایجاد یک کلاستر در NLB  در ابتدا باید در شبکه Domain حداقل از دو کامپیوتر استفاده کنید و بر روی هر دوی آنها قابلیت NLB را نصب کنید و User  را که در حال کار با آن روی NLB هستید را یکبار برای کنسول Authenticate  نمائید. از این…