آموزش 2008 Active Directory – بخش اول

  آشنایی با شبکه­ هایDomain  و سرویس اکتیو دایرکتوری تفاوت Domainهای NT وServer 2000 یکی دیگری از تفاوت­های Domainهای مبتی بر سیستم­ عامل NT و Domainهای بعد از سیستم ­عامل 2000-2003-2008 و 2008 R2 در خصوص authentication یا تصدیق هویت می­ باشد. شاید این سؤال برای شما پیش آید که زمانی­که شما یک User Name…