آموزش راه اندازی IIS در ویندوز- بخش پنجم

ساخت Virtual Directories

به راحتی می توانید محتویات فولدر ها را از طریق FTP site سازماندهی کرد.به طور مثال می توان یک ساختار سلسله مراتبی و مرتب برای دسترسی کاربران به فایل های مربوط به نرم افزارهای مختلف و داده های موردنظر در FTP site ایجاد کرد. در این مواقع ممکن است بخواهیم یک فولدر که زیرمجموعه ی FTP root folder (فولدر اصلی FTP که در قسمت Physical path آن را معرفی کردیم ) وجود ندارد را نیز در FTP Site قرار دهیم. برای این منظور از Virtual Directory ها استفاده می شود تا اطلاعات یک فولدر دیگر نیز از طریق همین FTP Site در اختیار کاربران قرار بگیرد.