بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

«دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات»

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره206/93/560 مورخ 1393/01/20 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره206/93/7740 مورخ1393/06/10 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ1393/11/07 «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد

ماده 1- اهداف

گسترش بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک
 افزایش سطح اثربخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت‌های فنآوری اطلاعات کارکنان دولت

ماده 2- دوره‌های آموزشی و مخاطبین

دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است
الف) مدیران ارشد
مخاطبین این دوره‌ها:‌ مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در رده‌های رؤسای سازمان‌ها، معاونین و مدیران می‌باشند. این دوره‌ها شامل «دولت الکترونیکی و مهارت‌های سازمانی فنآوری اطلاعات» می‌باشد
ب) مدیران و کارشناسان دفاتر فنآوری اطلاعات
مخاطبین این دوره‌ها: مدیران و کارشناسان در رسته فنآوری اطلاعات که بر اساس حوزه تخصصی خود (سخت افزار، نرم‌افزار، شبکه و…) دوره‌های آموزشی ذیل را طی می‌کنند
این دوره‌ها شامل «حاکمیت فاوا، مدیریت خدمات فاوا، مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فنآوری اطلاعات سازمانی، تحلیل و طراحی سیستم، مهندسی شبکه، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت پروژه‌های فنآوری اطلاعات، رایانش ابری و مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز»
ج) عموم کارکنان دولت
مخاطبین این دوره‌ها: متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی (بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات) می‌باشند. این دوره‌ها شامل «مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها» می‌باشد
تبصره: هر دستگاه می‌تواند با توجه به نیازها و مأموریت‌های خود دوره‌های اختصاصی فنآوری اطلاعات را در قالب پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید تا در صورت تأیید در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ گردد

 آموزشگاه فناوری اطلاعات دانش با مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری با کنسرسیوم آموزش کارکنان دولت رایتک، در راستای تحقق اهداف بخشنامه مذکور و با هدف ارتقاء سطح علمی کارمندان دولت به ارائه خدمات تخصصی به مدیران، کارشناسان و کارمندان دستگاههای دولتی، دوره های مصوب را طبق سرفصل های تدوین شده و با استفاده از لابراتوار مجهز و با همکاری اساتيد مجرب و مورد تأیید آن سازمان، دوره های مصوب را به صورت کاربردی در محل آموزشگاه و یا در محل سازمان متبوع و یا به صورت مجازی پرداخته است

 

جهت ارتباط با دپارتمان آموزش کارکنان دولت می توانید فرم زیر را پر نموده و ارسال فرمایید

   

  نام و نام خانوادگی

  نام دستگاه/ سازمان

  پست سازمانی

  تعداد کارکنان

  شماره تلفن ثابت

  شماره تلفن همراه

  نمابر

  پست الکترونیک

  آدرس

  دوره های آموزشی
  الف-2: مهارت‌های سازمانی فناوری اطلاعات
  همراستا نمودن فناوری اطلاعات با كسب و كار جهت بهبود كارائی و بازدهی
  استفاده از فناوري اطلاعات در مكانيزم‌های مديريتی و كنترل امنيت اطلاعات
  الف-1: دولت الکترونیکی
  فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک
  ارتقاء کارایی،اثر بخشی ، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت
  در راستای رضایتمندی مردم
  دوره های آموزشی
  ب-3: مدیریت فرآیندهای سازمانی
  بهبود و مدیریت فرآیندهای کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیکی
  ب-6: مهندسی شبکه
  کنترل، مدیریت شبکه های کامپیوتری، گسترش سیستم های تحت شبکه و اینترنت
  ب-9: رایانش ابری
  فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه
  ب-2: مدیریت خدمات فاوا
  استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  ب-5: تحلیل و طراحی سیستم
  تحليل و طراحی سيستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژی های مطرح توسعه سيستم
  ب-8: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
  (ب-1: حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار
  استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  ب-4: معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی
  هم راستا نمودن فناوری اطلاعات با كسب و كار جهت بهبود كارائی و بازدهی
  ب-7: مدیریت امنیت اطلاعات
  پایه گذاری ، پیاده سازی ، بهره برداری ، نظارت ، باز بینی ، نگهداری و بهبود امنیت اطلاعات
  ب-10: مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/متن باز
  بومی سازی نرم افزارها در تمامی سطوح و بهبود کسب و کار حوزه نرم افزار
  دوره های آموزشی
  ج-2: مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

  بهبود محیط كسب و كار دولت با استفاده از فناوری اطلاعات
  دانش بنیان کردن نظام اداری کشور
  ج-4: شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها
  ایجاد امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات در مقابل حملات الکترونیک
  ج-1: مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه
  ارتقای سطح تواناییهای عموم کارکنان دولت در استفاده از فناوری اطلاعات
  افزایش بهره‌وری سازمانها در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم
  ج-3: مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  اجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن