آموزش راه اندازی IIS در ویندوز- بخش چهارم

بخش چهارم راه اندازی IIS آشنائی باFile Transfer Protocol (FTP) : همانطور که در فصل گذشته در مورد IIS صحبت شد، سرویس IIS شامل قابلیت هایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با استفاده از چندین پروتکل می باشد. سرویس File Transfer Protocol (FTP) یک روش استاندارد است که امکان تبادل فایل ها و سایر انواع…