آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش ششم

سناریو راه اندازی کلاستر در NLB: برای ایجاد یک کلاستر در NLB  در ابتدا باید در شبکه Domain حداقل از دو کامپیوتر استفاده کنید و بر روی هر دوی آنها قابلیت NLB را نصب کنید و User  را که در حال کار با آن روی NLB هستید را یکبار برای کنسول Authenticate  نمائید. از این…

آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش چهارم

معرفی Network Load Balancing به طور کلی کلاسترینگ توسط NLB برای applicationهایی انجام می شود که از نوع state less می باشند و این applicationها همان گونه که اشاره شده در داخل Database خود تغیرات زیادی را ندارند  اما استفاده از NLB به شکلی می باشد که سرورهای کلاستر برای سرویس دهی باید مدام در…

آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش سوم

معرفی قابلیت Round – Robin: اگر در داخل یک شبکه ما دو سرور یا چندین سرور را به صورت کلاستر کرده باشیم زمانی که کلاینت ها در خواست خود را برای DNS ارسال می کنند DNS کلاینت ها را به سرور ها معرفی می نماید ولی در این حالت این امکان وجود دارد که به…

آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور بخش پنجم

Network Load balancing Feature را باید از Add features   ویندوز سرور از مسیر زیر نصب نمائید: Server Manager > Features > Add Features > به دلیل اینکه wizard نصب فاقد تنظیمات خاصی می باشد از توضیحات مختص به Wizard نصب صرف نظر شده است. برای هر کدام از حالت های Multicast  و Unicast دو نوع…

معرفی قابلیت Network Load Balancing (NLB)- بخش دوم

آَشنایی با سیستم Cluster: دسته بندی چندین سرور که همگی ارائه دهنده یک برنامه یا service می باشند به نحوی که این گروه سرورها با یکدیگر در ارائه سرویس مورد نظر همکاری نمانید سیستم Cluster گویند. یکی از متداول ترین علل استفاده از سیستم فوق در ارائه سرویس های تحت Web می توان اشاره کرد.…

معرفی قابلیت (NLB) Network Load Balancing- بخش اول

معرفی سیستم های Network Load Balancing (NLB) با توجه به نبود امکانات و نداشتن تجهیزات و دانش کافی جهت ثبت و نگهداری از اسناد مجبور به ثبت و نگارش اطلاعات بر روی کاغذ بودند. این نوع بایگانی دارای مشکلاتی بود هزینه زیاد در خصوص تولید کاغذ و نگهداری آسیب پذیری در برابر حوادثی مانند آتش…