آموزش 2008 Active Directory – بخش سوم

آشنایی با پروسه Logon نمودن در شبکه­ هایDomain همان­طور که در کتاب پیکربندی عملی ویندوز 7 اشاره شد یک کاربر در دو حالت می­تواند به صورت فیزیکی (Local) به سیستم­ عامل Login نماید. حالت اول زمانی بود که یک کامپیوتر عضوی از یک شبکه Domain باشد. حالت دوم به کامپیوتری که عضوی از شبکه Domain…

آموزش 2008 Active Directory – بخش دوم

  آشنایی با سازمان Active Directory به طور کلی Active Directory یک Data Base مرکزی می­ باشد که حاوی اطلاعات موجود در شبکه Domain است این اطلاعات شامل اطلاعات کاربران  کامپیوترها و تنظیمات امنیتی می ­باشد. توجه داشته باشید که برای نمایش شبکه­ های Domain به صورتی گرافیکی این نوع شبکه را با یک مثلت…

آموزش 2008 Active Directory – بخش اول

  آشنایی با شبکه­ هایDomain  و سرویس اکتیو دایرکتوری تفاوت Domainهای NT وServer 2000 یکی دیگری از تفاوت­های Domainهای مبتی بر سیستم­ عامل NT و Domainهای بعد از سیستم ­عامل 2000-2003-2008 و 2008 R2 در خصوص authentication یا تصدیق هویت می­ باشد. شاید این سؤال برای شما پیش آید که زمانی­که شما یک User Name…