آموزش 2008 Active Directory – بخش چهاردهم

آشنایی با گرفتن Queries به صورت گرافیکی در AD همان طور که در مباحث قبل اشاره شده Queries در لغت به معنی سؤال و جواب ( پرس و جو) می باشد. در مباحث قبل یک اشاره مختصر در این خصوص شده است. با استفاده از این قابلیت می توانید یک Object خاص و یا Objectهای…

آموزش 2008 Active Directory – بخش سیزدهم

آشنایی با گرفتن گزارش از ساختار LDAP زمانی که شما بخواهید مشاهده نمایید که در این ساختار چه Objectهای ایجاد شده است باید از این ساختار یک گزارشی را تهیه نمایید. در حالت Normal شما فقط یک سری Objectهای مشخصی را در کنسول Active Directory Users and Computers مشاهده می نمایید اما در این ساختار…

آموزش 2008 Active Directory – بخش دوازدهم

آشنایی با انواع آدرس دهی Objectها در خانواده مایکروسافت در ساختار اکتیو دایرکتوری یک نوع آدرس دهی وجود دارد که به RDN معروف می باشد که بر گرفته از Relative Distinguished Name می باشد که به عنوان ساختار آدرس دهی Objectها در ActiveDirectory محسوب می شود که توسط پروتکلLDAP  انجام می پذیرد. برای درک بهتر…