آموزش 2008 Active Directory – بخش پانزدهم

آشنایی با Delegate Control Publish و  ابزار RSAT آشنایی با واگذاری مدیریت(Delegate Control) سیستم عامل های کلاینتی که در سطح یک Domain قرار دارند برای اینکه بتوانند به صورت Remote از یک سری ابزارها و کنسول های مدیریتی که در سرویس Active Directory وجود دارد نیازمند دو مورد می باشند که در ادامه به آنها…