آموزش 2008 Active Directory – بخش هجدهم

آشنایی با ایجاد یک  Group Policy شما برای اینکه بتوانید یک GPO را تعریف نمایید باید برروی OU موردنظر راست کلیک نمایید و گزینه New را انتخاب نمایید. البته پیشنهاد می شود که GPO موردنظر را در همان OU مختص بهGroup Policy Object تعریف نمایید. برای این منظور همانند شکل برروی OU گفته شده راست…

آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش چهارم

معرفی Network Load Balancing به طور کلی کلاسترینگ توسط NLB برای applicationهایی انجام می شود که از نوع state less می باشند و این applicationها همان گونه که اشاره شده در داخل Database خود تغیرات زیادی را ندارند  اما استفاده از NLB به شکلی می باشد که سرورهای کلاستر برای سرویس دهی باید مدام در…