آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش چهارم

معرفی Network Load Balancing به طور کلی کلاسترینگ توسط NLB برای applicationهایی انجام می شود که از نوع state less می باشند و این applicationها همان گونه که اشاره شده در داخل Database خود تغیرات زیادی را ندارند  اما استفاده از NLB به شکلی می باشد که سرورهای کلاستر برای سرویس دهی باید مدام در…

معرفی قابلیت (NLB) Network Load Balancing- بخش اول

معرفی سیستم های Network Load Balancing (NLB) با توجه به نبود امکانات و نداشتن تجهیزات و دانش کافی جهت ثبت و نگهداری از اسناد مجبور به ثبت و نگارش اطلاعات بر روی کاغذ بودند. این نوع بایگانی دارای مشکلاتی بود هزینه زیاد در خصوص تولید کاغذ و نگهداری آسیب پذیری در برابر حوادثی مانند آتش…

آموزش راه اندازی IIS در ویندوز- بخش سوم

بخش سوم راه اندازی IIS مدیریتIIS : برای اجرای ابزار IIS Manager به مسیر زیر مراجعه نمائید Start + Administrative tools + Internet Information Service ( IIS ) Manager با اجرای این ابزار کنسول مدیریت IIS به شکل زیر نمایش داده می شود. در این کنسول اولین بخش که نمایش داده می شود Start Page…