آموزش 2008 Active Directory – بخش دوم

  آشنایی با سازمان Active Directory به طور کلی Active Directory یک Data Base مرکزی می­ باشد که حاوی اطلاعات موجود در شبکه Domain است این اطلاعات شامل اطلاعات کاربران  کامپیوترها و تنظیمات امنیتی می ­باشد. توجه داشته باشید که برای نمایش شبکه­ های Domain به صورتی گرافیکی این نوع شبکه را با یک مثلت…