آموزش 2008 Active Directory – بخش چهاردهم

آشنایی با گرفتن Queries به صورت گرافیکی در AD همان طور که در مباحث قبل اشاره شده Queries در لغت به معنی سؤال و جواب ( پرس و جو) می باشد. در مباحث قبل یک اشاره مختصر در این خصوص شده است. با استفاده از این قابلیت می توانید یک Object خاص و یا Objectهای…