آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش چهارم

معرفی Network Load Balancing به طور کلی کلاسترینگ توسط NLB برای applicationهایی انجام می شود که از نوع state less می باشند و این applicationها همان گونه که اشاره شده در داخل Database خود تغیرات زیادی را ندارند  اما استفاده از NLB به شکلی می باشد که سرورهای کلاستر برای سرویس دهی باید مدام در…