آموزش 2008 Active Directory – بخش دوازدهم

آشنایی با انواع آدرس دهی Objectها در خانواده مایکروسافت در ساختار اکتیو دایرکتوری یک نوع آدرس دهی وجود دارد که به RDN معروف می باشد که بر گرفته از Relative Distinguished Name می باشد که به عنوان ساختار آدرس دهی Objectها در ActiveDirectory محسوب می شود که توسط پروتکلLDAP  انجام می پذیرد. برای درک بهتر…