آموزش 2008 Active Directory – بخش شانزدهم

آشنایی با Publish در Active Directory در شبکه های Work group برای اینکه کاربران بتوانند به یک Object به اشتراک گذاشته شد در شبکه دسترسی داشته باشند می بایست از IP Address کامپیوتر موردنظر که Object را به اشتراک گذاشته است آگاهی داشته باشند تا بتوانند به منبع Share شده دسترس داشته باشند. اما در…

آموزش 2008 Active Directory – بخش اول

  آشنایی با شبکه­ هایDomain  و سرویس اکتیو دایرکتوری تفاوت Domainهای NT وServer 2000 یکی دیگری از تفاوت­های Domainهای مبتی بر سیستم­ عامل NT و Domainهای بعد از سیستم ­عامل 2000-2003-2008 و 2008 R2 در خصوص authentication یا تصدیق هویت می­ باشد. شاید این سؤال برای شما پیش آید که زمانی­که شما یک User Name…