آموزش 2008 Active Directory – بخش چهارم

نصب و راه اندازی Server، Domain و سرویس اکتیو دایرکتوری 2008 R2 آشنایی با نصب Windows Server 2008 & 2008 R2 برای نصب سیستم عامل های خانواده سرور همانند نسخه های کلاینتی شما نیازمند استفاده از یک DVD و یا یک USB Flash خواهید بود که نجوه ایجاد USB Flash به عنوان منبع نصب سیستم…

آموزش راه اندازی NLB در ویندوز سرور – بخش ششم

سناریو راه اندازی کلاستر در NLB: برای ایجاد یک کلاستر در NLB  در ابتدا باید در شبکه Domain حداقل از دو کامپیوتر استفاده کنید و بر روی هر دوی آنها قابلیت NLB را نصب کنید و User  را که در حال کار با آن روی NLB هستید را یکبار برای کنسول Authenticate  نمائید. از این…