آموزش 2008 Active Directory – بخش چهاردهم

آشنایی با گرفتن Queries به صورت گرافیکی در AD همان طور که در مباحث قبل اشاره شده Queries در لغت به معنی سؤال و جواب ( پرس و جو) می باشد. در مباحث قبل یک اشاره مختصر در این خصوص شده است. با استفاده از این قابلیت می توانید یک Object خاص و یا Objectهای…

آموزش 2008 Active Directory – بخش هفتم

آشنایی با نصب Active Directory برای نصب سرویسActive Directory  برروی سیستم عامل های Server 2008 & 2008 R2 باید به ترتیب زیر عمل نمایید. چنانچه قصد تغییر نام Computer Name را دارید پیشنهاد می شود که قبل از نصب سرویس Active Directory این تغییر را اعمال نمایید تا در عملکرد این سرویس و سرویس های…

آموزش راه اندازی IIS در ویندوز- بخش سوم

بخش سوم راه اندازی IIS مدیریتIIS : برای اجرای ابزار IIS Manager به مسیر زیر مراجعه نمائید Start + Administrative tools + Internet Information Service ( IIS ) Manager با اجرای این ابزار کنسول مدیریت IIS به شکل زیر نمایش داده می شود. در این کنسول اولین بخش که نمایش داده می شود Start Page…